Samorząd Uczniowski

W dniu 19  października 2020r uczniowie klas IV-VIII wybierali przedstawicieli do Samorządu Uczniowskiego, jak również opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz Rzecznika Praw Ucznia. .Wybory poprzedzone były wyłonieniem kandydatów oraz przygotowaniem przez nich programów wyborczych.

Wspomniane programy zostały umieszczone na gazetce szkolnej ,aby każdy wyborca mógł się z nimi zapoznać.

W wyniku demokratycznych wyborów przewodniczącym został Antoni Koszela, zastępcą przewodniczącego Jakub Śmieja, skarbnikiem Jakub Wanat, a sekretarzem Magdalena Wojdyła. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego została pani Kamila Denderes, a Rzecznikiem Praw Ucznia pan Jerzy Koteluk.

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwały uczennice klasy ósmej :Aleksandra Marut i Alicja Pieprzyk oraz dyrektor szkoły Elwira Morawiec- Bartczak.

Skip to content