Slider

Rada rodziców

Rada Rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców i wspiera działalność statutową szkoły. Rada Rodziców jest organem społecznym utworzonym przez ogół rodziców uczniów szkoły podstawowej. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybieranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Rada Rodziców działa w oparciu o Regulamin Rady Rodziców.

 

Rada Rodziców

Przewodnicząca – pani Anna Giemza

Zastępca przewodniczącej – pani Justyna Achtelik

Skarbnik – pani Karolina Łydka

Sekretarz – pani Agnieszka Ślązak

Członkowie Rady Rodziców

pani Agnieszka Woźniak

pani Violetta Nowak

pani Anna Szmigoń

pan Kamil Uryga

pani Justyna Zalińska

pani Marzena Balińska

pani Beata Tiuchtej

pan Dariusz Tiuchtej

Skip to content