Slider

Rada rodziców

Rada Rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców i wspiera działalność statutową szkoły. Rada Rodziców jest organem społecznym utworzonym przez ogół rodziców uczniów szkoły podstawowej. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybieranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Rada Rodziców działa w oparciu o Regulamin Rady Rodziców.

Rada Rodziców

Przewodnicząca – pani Katarzyna Jokiel

Zastępca przewodniczącej – pani Anna Szmigoń

Zastępca przewodniczącej – pan Bartłomiej Białoń

Skarbnik – pani Karolina Łydka

Sekretarz – pani Agnieszka Ślązak

Członkowie Rady Rodziców

pani Grażyna Cytera

pan Łukasz Kozok

pani Diana Zielińska-Malinowska

pani Agnieszka Jaworska

pani Anna Giemza

pan Krzysztof Hamal

pani Agnieszka Woźniak

pani Jolanta Klabisz

pan Dariusz Tiuchtej

pani Violetta Nowak

pani Anna Nocoń

pani Joanna Małysek

pani Aleksandra Tarapata

pan Łukasz Tarapata

pan Jan Gralka

pani Bożena Sobko

pan Marek Raszka

pan Tomasz Wawak

Skip to content