Projekty Szkolne

Od 05 lutego 2021 r. w naszej szkole rozpoczęły się zajęcia skierowane do uczniów klas I-VIII w ramach autorskiego projektu „Podróż od siły w sobie do siły w otoczeniu.” Autorkami projektu są pedagog szkolny pani Małgorzata Strożek  oraz psycholog szkolny pani Agnieszka Ochlust. W klasach I-III zajęcia odbywać się będą w ramach warsztatów „Witajcie emocje”, które poprowadzi pani Małgorzata Strożek. Warsztaty mają na celu poszerzenie wiedzy w zakresie stanów emocji ,jak również radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i zasad współżycia społecznego. Pierwsze spotkanie dotyczyło emocji-złość.  Podczas „burzy mózgów”, uczniowie klasy I c szukali odpowiedzi na pytanie „Jak radzić sobie ze złością?”. Uczniowie wykonywali tzw. „gniotki antystresowe ” ,wykorzystując do tego balony i mąkę ziemniaczaną. Na co dzień „gniotek” będzie pomagał w radzeniu sobie ze złością w szkole i w domu.

Uczniowie klasy III a wraz z wychowawcą klasy panią Natalią Auer- Koziołek wzięli  udział w ogólnopolskim programie dla szkół „Szkolne przygody Gangu Fajniaków”. Podczas zajęć w ramach programu, uczniowie utrwalali znaczenie terminów związanych z przyrodą i jej ochroną. Przypomnieli sobie, jak poprawnie segregować śmieci. Wskazywali, jakie działania może podjąć każdy z nas, aby dbać o przyrodę. Wykonywali doświadczenia związane z żywiołami. Podczas zajęć propagowano czytelnictwo poprzez czytanie kolejnej części książki „Gangu Fajniaków”. Na zakończenie udziału w programie, uczniowie wykonali piękne prace konkursowe związane z omawianą tematyką.

W dniach 19-23 października 2020r uczniowie klasy VI b wraz z nauczycielką języka polskiego panią Małgorzatą Barć, przystąpili do ogólnopolskiego projektu „Tydzień Uczniowskiej SuperMocy”. Celem projektu było odkrywanie talentów, mocnych stron każdego dziecka. Uczniowie zaangażowali się w projekt poprzez: obejrzenie filmu „Cyrk motyli”(2009) Nick Vijcic; wykonanie lektury w pudełku „Dedal i Ikar”-odwaga czy lekkomyślność; analizowanie problemu pomnażania talentów ma przykładzie „Przypowieści o talentach ”Biblia Tysiąclecia; zapoznanie z teorią talentów Marcusa Buckinghama i Donalda O. Cliftona i na jej podstawie zaprojektowanie własnego pióra talentu i przymocowanie go do klasowych skrzydeł mocy. Projektowi towarzyszył utwór Joszko Brody „Widzieć świat pozytywnie”. Za zaangażowanie się w projekt nasza szkołą otrzymała certyfikat „Szkoła Odkrywców SuperMocy”, a pani Małgorzata Barć tytuł ”Odkrywca SuperMocy”.

 

Skip to content