Obiady Szkolne

Szanowni Rodzice

Koszt obiadów w miesiącu październiku wynosi 84,00 złote( tj. 21 dni x4,00 złote = 84,00 zł).

Wpłaty proszę dokonywać na konto

22 8907 1089 2002 0090 6881 0081

Tytułem :opłata za obiady za miesiąc październik 2020 …….(wpisujemy imię i nazwisko ucznia)

WPŁATY DOKONUJEMY DO 12 PAŹDZIERNIKA 2020R.

Skip to content