Biblioteka Szkolna

dzień tygodniagodziny pracy biblioteki szkolnej
poniedziałek8.00- 15.00
wtorek8.00- 15.00
środa8.00- 15.00
czwartek8.00- 15.00
piątek 8.00- 15.00

W dniu 16 września 2020r  na zaproszenie szkolnego bibliotekarza pani Beaty Nowak do biblioteki zawitali uczniowie klasy III c, aby uczestniczyć w lekcji bibliotecznej  nt . Jak zbudowana jest książka? Uczniowie podczas zajęć poznali budowę książki oraz jak nazywają się jej poszczególne elementy.

Na kolejną lekcję biblioteczną została zaproszona klasa VI b. Bibliotekarz pani Wioletta Gałązka przeprowadziła zajęcia na temat rodzajów słowników. Uczniowie poznali m.in.  słowniki synonimów, frazeologiczne, geograficzne, poprawnej polszczyzny, języka polskiego. Uczniowie podczas zajęć mieli za zadanie rozpoznać poszczególne słowniki na podstawie ich zawartości oraz dobrać słownik do rodzaju poszukiwanych informacji. Zaangażowanie  i duża aktywność  w zajęciach zaowocowała nabyciem umiejętności poprawnego i sprawnego posługiwania się słownikami.

W dniu 21 października 2020r nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Przerwa na czytanie”. Celem akcji była m.in. promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, zachęcanie uczniów do sięgania po książkę. Inicjatorkami szkolnej akcji były nasze panie bibliotekarki Wioletta Gałązka i Beata Nowak, które dziękują wszystkim za przyłączenie się do wspólnego czytania.

Ogólnopolska Akcja

Skip to content